Eiti prie turinio

Privatumo politika

Pareiškimas dėl duomenų privatumo

Dėkojame, kad domitės mūsų bendrove ir apsilankėte mūsų interneto svetainėje www.lvrdata.lt (toliau –  Svetainė arba lvrdata.lt). Patikiname, kad Svetainė „lvrdata.lt“ (toliau – Mes) į Jūsų asmens duomenų apsaugą žiūri labai rimtai. Šioje Svetainėje asmens (toliau – Duomenų subjektas) duomenys (pvz., atitinkamo asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris) yra tvarkomi vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikoje galiojančiomis duomenų apsaugos nuostatomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad nesant teisėto teisinio pagrindo, asmens duomenys gali būti tvarkomi (jeigu iš viso leidžiama) tik Duomenų subjekto sutikimu. Šiame duomenų privatumo pareiškime pateikiama informacija apie lvrdata.lt vykdomo duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį bei tikslą, o taip pat Jūsų turimas teises.

1. Valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą

Valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis BDAR ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, yra lvrdata.lt, elektroninio pašto dresas: info@lvrdata.lt

2. Duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu turėtumėte klausimų ir (arba) norėtumėte pateikti pasiūlymų dėl duomenų apsaugos, galite bet kuriuo metu kreiptis tiesiogiai į mūsų duomenų apsaugos pareigūną +370 (605) 63318. 

3. Naudojamų duomenų tvarkymas

Kiekvieną kartą naudotojui prisijungus prie Svetainės, Svetainė renka bendro pobūdžio žemiau nurodytus duomenis ir informaciją apie prie Svetainės prisijungusį asmenį. Svetainė kaupia ir į serverių registracijos failus įrašo sekančius asmens duomenis:

 • Naudojami naršyklės tipai ir versijos;
 • Prisijungiančios sistemos naudojama operacinė sistema;
 • Svetainė, iš kurios prisijungianti sistema pasiekė šią svetainę (vadinamasis nukreipiamasis domenas);
 • Svetainės sritys, pasiekiamos per prisijungiančią sistemą;
 • Prisijungimo prie svetainės data ir laikas;
 • IP adresas;
 • Prisijungiančios sistemos paslaugų teikėjas;

o taip pat

 • Kiti panašūs duomenys ir informacija, skirta padėti išvengti pavojaus tiesioginės atakos prieš mūsų IT sistemas atveju.

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų naudojimo duomenis, Mes individualiai nevertiname Duomenų subjekto ir nedarome jokių analizių bei išvadų apie Duomenų subjekto įpročius ar kitą asmens naršymo specifiką. Pastarieji duomenys yra reikalingi išskirtinai tam, kad Mes galėtumėme:

 • Tinkamai perteikti Svetainės turinį;
 • Optimizuoti Svetainės turinį ir jos reklamavimą;
 • Užtikrinti nepertraukiamą mūsų IT sistemų ir šioje Svetainėje naudojamų technologijų funkcionalumą;

o taip pat

 • Suteikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą pastarosioms atlikti teisinius veiksmus, įvykus kibernetinei atakai;

Šiuos nuasmenintos formos pateikiamus duomenis lvrdata.lt grupė analizuoja, viena vertus, statistikos tikslais, kita vertus – siekdama sustiprinti duomenų apsaugą ir saugumą. Anonimiški serverio registracijos failų duomenys laikomi atskirai nuo visų Duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų.

Aukščiau nurodytos duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

4. Asmens duomenų perdavimas nepriklausomiems paslaugų teikėjams

Atlikdama techninę duomenų analizę, taip pat tvarkydama ar laikydama duomenis, lvrdata.lt naudojasi nepriklausomų paslaugų teikėjų paslaugomis (pvz., norėdama gauti agreguotus, nuasmenintus statistinius duomenis iš duomenų bazių arba išsaugoti atsargines kopijas, kt.). Tokie paslaugų teikėjai yra kruopščiai atrenkami ir atitinka aukščiausius duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartus. Pasitelkti paslaugų teikėjai privalo užtikrinti griežtą konfidencialumo apsaugą ir tvarkyti asmens duomenis tik lvrdata.lt užsakymu ir vadovaudamiesi lvrdata.lt nurodymais. Teisinis tokių paslaugų teikėjų dalyvavimo pagrindas yra BDAR 28 straipsnis.

Mes bendradarbiaujame su bendrovėmis ir kitomis įmonėmis, teikiančiosiomis specializuotas žinias konkrečiose srityse (pvz., mokesčių konsultantai, advokatai, apskaitos įmonės, logistikos bendrovės ir kt.). Pastarieji juridiniai asmenys taip pat yra saistomi teisės aktų bei sutarčių reikalavimų griežtų užtikrinti gaunamų duomenų konfidencialumą. Tam tikrais atvejais asmens duomenis būtina perduoti tokioms įmonėms, priklausomai nuo bendradarbiavimo pobūdžio bei tikslo. Pažymime, kad duomenų perdavimo pastariesiems juridiniams asmenims teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas arba f punktas.

5. Slapukai

Svetainė naudoja slapukus. Slapukai yra per interneto naršyklę į kompiuterį įdiegiami ir jame laikomi tekstiniai failai, kuriuose yra fiksuojami naudotojo asmens duomenys. Slapukai laikomi naudotojo kompiuterio standžiajame diske ir jam visiškai nekenkia.

Slapukai palengvina naudojimąsi Svetaine, pavyzdžiui, naudotojui nebereikia iš naujo įvedinėti duomenų, paprasčiau perduoti konkretų turinį, o taip pat slapukai padeda lvrdata.lt nustatyti populiariausias Svetainės sritis. Be kitų dalykų, slapukai padeda lvrdata.lt pritaikyti Svetainės turinį naudotojų poreikiams, tokių būdu dar labiau palengvinant Svetainės naršymą. Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Naudotojas gali bet kuriuo metu neleisti Svetainei įrašyti slapukų atitinkamai pakoreguodamas interneto naršyklės nuostatas ir taip visam laikui uždrausdamas įrašinėti slapukus savo kompiuteryje. Atkreipiame dėmesį, kad jau įrašytus slapukus galima bet kuriuo metu pašalinti per naudojamą interneto naršyklę ar naudojantis kita programine įranga. Tai galima padaryti visose dažniausiai naudojamose naršyklėse (prašome pasitikrinti naudojamos naršyklės instrukciją). Pažymime, kad yra tikimybę, jog interneto naršyklėse išjungęs slapukų įrašymo funkciją, naudotojas nebegalės naudotis visomis Svetainės funkcijomis.

6. Google Analytics

Svetainė naudoja „Google Analytics“. „Google Analytics“ yra svetainės lankomumo analizės priemonė. Svetainės analizės priemonė renka, grupuoja ir analizuoja lankytojų elgesio svetainėse duomenis. Be kitų funkcijų, svetainės analizės priemonė renka tokius duomenis: iš kurios svetainės Duomenų subjektas prisijungė prie svetainės (kuri vadinama nukreipiamuoju domenu), kokiose svetainės srityse buvo lankomasi ir kiek laiko lankytojas praleido tokioje svetainės srityje.

Svetainių analizės priemonė daugiausia naudojama siekiant optimizuoti svetainės veikimą ir atlikti reklamos internete sąnaudų ir naudos analizę.

„Google-Analytics“ komponento operatorius yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, JAV. „Google LLC“ sertifikuota pagal „Privatumo skydo“ sistemą, todėl garantuoja, kad ji visiškai atitinka Europos duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

„Google Analytics“ analizuodama svetainę lvrdata.lt naudoja priesagą „_gat._anonymizeIp“. Naudodama šią priesagą „Google“ sutrumpina ir nuasmenina Duomenų subjekto prisijungimo prie interneto IP adresą, jeigu prie mūsų Svetainės prisijungiama iš Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės sutarties šalies.

„Google-Analytics“ komponento paskirtis yra analizuoti mūsų Svetainės lankytojų srautus. Surinktus duomenis ir informaciją „Google“ naudoja Svetainei analizuoti, kad galėtų kurti pranešimus internetu apie veiklą Svetainėje ir teikti papildomas su Svetainės naudojimu susijusias paslaugas.  „Google Analytics“ priemonė naudoja slapukus, t. y., tekstinius failus, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip jūs naudojatės Svetaine. Kiekvieną kartą prisijungus prie bet kurio Svetainės puslapio, kurį valdo už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas ir kuriame įdiegtas „Google-Analytics“ komponentas, „Google-Analytics“ komponentas automatiškai duoda nurodymą Duomenų subjekto IT sistemos interneto naršyklei perduoti duomenis „Google“ interneto analizei atlikti. Vykdydamas šį techninį procesą, „Google“ mato asmens duomenis, kaip antai Duomenų subjekto IP adresą, pagal kurį, be kitų dalykų, „Google“ gali atsekti lankytojų kilmės vietą, spustelėjimų skaičių ir tuo remdamasis išrašyti sąskaitas faktūras už komisinius mokesčius.

Naudojant slapukus, įrašomi asmens duomenys, pavyzdžiui, prisijungimo laikas, vieta, iš kurios buvo prisijungta prie Svetainės, Duomenų subjekto apsilankymų mūsų Svetainėje skaičius ir kt. informacija. Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, tokie asmens duomenys, įskaitant Duomenų subjekto interneto prisijungimo IP adresą, yra perduodami „Google“ JAV bei laikomi „Google“ JAV. Tokius, vykdant minėtą techninį procesą, surinktus asmens duomenis „Google“ gali perduoti trečiosioms šalims.

Minėta, kad Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu neleisti Svetainei įrašyti slapukų atitinkamai pakoreguodamas interneto naršyklės nuostatas ir taip visam laikui uždrausdamas įrašinėti slapukus kompiuteryje. Taip pakoregavus interneto naršyklės nuostatas, „Google“ nebegalės įrašyti slapukų Duomenų subjekto IT sistemoje.

Be to, jau įrašytus slapukus galima bet kuriuo metu pašalinti naudojantis interneto naršykle ar kita programine įranga. Be to, Duomenų subjektas turi galimybę prieštarauti dėl duomenų rinkimo „Google-Analytics“ priemonėmis ir susijusio su šios Svetainės naudojimu, taip pat dėl „Google“ vykdomo duomenų tvarkymo ir uždrausti tokius duomenis rinkti ir tvarkyti. Tam Duomenų subjektas turi parsisiųsti naršyklės plėtinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ir jį įdiegti savo kompiuteryje. Naršyklės plėtinys per „JavaScript“ siunčia pranešimą „Google-Analytics“, kad „Google-Analytics“ negali būti perduoti jokie duomenys ar informacija apie lankymąsi svetainėse. Naršyklės plėtinio įdiegimą „Google“ supranta kaip prieštaravimą. Jeigu Duomenų subjekto IT sistema pašalinama, formatuojama arba pakartotinai įdiegiama vėliau, Duomenų subjektas, norėdamas išjungti „Google Analytics“, turi iš naujo įdiegti naršyklės plėtinį. Jeigu Duomenų subjektas ar kuris nors kitas Duomenų subjekto kontrolės sričiai priskirtas asmuo pašalina arba išjungia naršyklės plėtinį, yra galimybė tokį naršyklės plėtinį įdiegti arba įjungti iš naujo.

Daugiau informacijos apie „Google“ taikomas duomenų apsaugos nuostatas galima rasti https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ir http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Išsamesnis „Google Analytics“ veikimo paaiškinimas pateiktas http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Tokios duomenų tvarkymo veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

7. Google Tag Manager

Svetainė naudoja „Google Tag Manager“. Ši paslauga leidžia per sąsają valdyti svetainės gaires. Gairės (angl. „tag“) yra nedideli kodų elementai, kurių viena iš funkcijų – sekti srautus ir vertinti lankytojų elgseną. „Google Tag Manager“ įdiegia tik kodų gaires. Jokie slapukai nenaudojami, todėl vykdant šį procesą asmens duomenys nerenkami. „Google Tag Manager“ aktyvina kitas gaires, kurios gali savarankiškai rinkti duomenis. Tačiau „Google Tag Manager“ prie tokių duomenų prieigos neturi. Jeigu buvo išjungtas domenas ar slapukai, toks nustatymas galioja visoms sekimo gairėms, jeigu jos buvo įdiegtos su „Google Tag Manager“.

8. Amazon Cloud Front

Ši Svetainė naudoja „Amazon Web Services Inc.“ (toliau – Amazon) teikiamą „Amazon CloudFront“ – turinio perteikimo tinklą (CDN). Naudojant CDN sutrumpėja Svetainės įkėlimo trukmė. Kad galėtų kiek įmanoma greičiau siųsti mūsų duomenis Jums, „Amazon“ naudoja daugybę Europoje esančių serverių (įskaitant Frankfurtą prie Maino (Vokietija) ir Milaną (Italija)). Tačiau techniškai negalima atmesti galimybės, kad prie Jūsų naršyklės galima prisijungti iš bet kurio kito už ES ribų veikiančio serverio (pvz., jungiatės prie šios Svetainės iš ES nepriklausančios šalies arba dėl bet kokių kitų priežasčių). Tokiu atveju duomenys iš Jūsų naršyklės siunčiami tiesiogiai į atitinkamą šalį ir (arba) regioną (Šiaurės ir Pietų Amerika, Azija, Australija).

„Amazon“ yra sertifikuota pagal „Privatumo skydo“ sistemą, todėl garantuoja, kad ji visiškai atitinka Europos duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

„Amazon privatumo politika paskelbta https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

9. Asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Pabrėžtina, kad lvrdata.lt tvarko ir laiko kitus asmens duomenis tik tol, kol būtina duomenų laikymo tikslams pasiekti. Duomenų laikymo tikslui išnykus, asmens duomenys ištrinami arba anonimizuojami bendra tvarka ir vadovaujantis atitinkamomis teisinėmis nuostatomis. Dažniausiai naudojimo duomenys ištrinami po 30 dienų.

10. Duomenų subjekto teisės

Norėdami pasinaudoti bet kuria toliau šiame punkte nurodyta teise, galite bet kuriuo metu atsiųsti pranešimą 1 arba 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu ar laišku).

a. Teisė gauti patvirtinimą

Turite teisę reikalauti patvirtinimo, kad su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi.

b. Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti tokią informaciją:

 • Laikomi Jūsų asmens duomenys;
 • Duomenų tvarkymo tikslai;
 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
 • Gavėjai arba gavėjų kategorijos, kurioms asmens duomenys buvo ar bus atskleisti;
 • Numatomas duomenų laikymo laikotarpis ir, jeigu įmanoma, tokio laikotarpio nustatymo kriterijai;
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • Ar taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas;
 • Ar asmens duomenys buvo perduoti trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai;

c. Teisė ištaisyti

Jūs turite teisę reikalauti

 • Ištaisyti netikslius su jumis susijusius asmens duomenis

ir

 • Papildyti neišsamius su jumis susijusius asmens duomenis

d. Teisė ištrinti duomenis

Turite teisę reikalauti, kad bet kokie su jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, ypač jeigu:

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

ir (arba)

 • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

e. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jeigu

 • Užginčijate asmens duomenų tikslumą konkrečiam laikotarpiui, per kurį lvrdata.lt gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, o prašote apriboti jų naudojimą;
 • Duomenų valdytojui asmens duomenų nebereikia duomenų tvarkymo tikslams, tačiau jie reikalingi jums, kad galėtumėte pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs esate pareiškęs prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, tačiau dar neaišku, ar po tokio prieštaravimo duomenų tvarkymas bus nutrauktas;

f. Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, turite teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma, jeigu tai nedaro neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

g. Teisė nesutikti

Turite teisę nesutikti, kad dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių būtų tvarkomi su Jumis susiję asmens duomenys, jeigu duomenys tvarkomi tokiu pagrindu:

 • duomenis tvarkyti būtina lvrdata.lt arba trečiajai šaliai siekiant teisėtų tikslų.

Pareiškus tokį prieštaravimą, lvrdata.lt nebetvarkys asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Norėdami pasinaudoti bet kuria šiame punkte nurodyta teise galite bet kuriuo metu atsiųsti pranešimą 1 arba 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis (pvz., el. paštu, faksu ar laišku).